Om formaldehyd

Formaldehyd har den kemiske betegnelse CH2OFormaldehyd er en alindelig kemisk forbindelse af kul, brint og ilt.

Formaldehyd kan optræde i mange forskellige former. Den naturlige form er som en gas, men den kan kondenseres til forskellige andre former for formaldehyd (med andre kemiske formler), der kan være mere praktisk anvendelige.

Ofte optræder formaldehyd i en vandig opløsning. Så benævnes stoffet formalin.

Formaldehyd dræber i sin rene form de fleste bakterier. Derfor anvendes stoffet, typisk i form af formalin, da også til desinficering og konservering.

Formaldehyd er sundhedsskadeligt

Formaldehyd, og det vandfortyndede formalin, er sundhedsskadeligt for mennesker og anses for at være både allergi- og kræftfremkaldende. Derfor optræder formaldehyd/formalin da også på Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer.

Formaldehyd menes desuden at kunne påvirke såvel immunforsvar som gener negativt. Også i mindre koncentrationer, helt ned til 0,05 mg/m3, kan formaldehyd desuden irritere øjne, næse og hals.
Formaldehyd har en skarp, stikkende lugt.

Nogle personer kan lugte det allerede ved koncentrationer på kun 0,03 mg/m3. Flertallet kan dog normalt først lugte formaldehyd ved meget højere koncentrationer – langt over grænseværdierne.

Grænseværdier

Da formaldehyd, og formalin, således er skadeligt for helbredet, har forskellige organisationer opstillet grænseværdier for stoffet i vores omgivelser. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler således, at mængden af formaldehyd i luften indendørs ikke overstiger 0,1 mg/m3.

Også i den danske arbejdsmiljølovgivning er der fastsat grænseværdier for en lang række stoffer i arbejdsmiljøet, herunder formaldehyd, oplyser Arbejdstilsynet, og henviser til “bekendtgørelse nr. 609 af 13. februar 2021 om grænseværdier for stoffer og materialer“.

I bekendtgørelsen fremgår det, at grænseværdien for formaldehyd på arbejdspladser er sat til 0,4 mg/m3. Her fremgår det ligeledes, at stoffet kategoriseres som kræftkaldende, samt at overskridelser af grænseværdien ikke på noget tidspunkt tillades.

Hvornår skal du tjekke for formaldehyd?

Hvis du oplever en skarp og stikkende lugt i hjemmet, kan det være tegn på forhøjet koncentration af formaldehyd i luften indendørs. I så fald bør du tjekke, hvor høj koncentrationen er i boligen, og om den muligvis overstiger de anbefalede grænseværdier.

Også hvis du oplever gener som irriterede øjne og slimhinder, åndedrætsbesvær eller hovedpine, kan det være tegn på en forhøjet koncentration i dit hjem. I sådanne tilfælde bør formaldehyd-værdierne selvfølgelig undersøges.

Hvis der er spånplader produceret før 1981, helt ny-producerede spånplader eller fugtskadede spånplader i boligen, kan det også være grund til at få tjekket mængden af formaldehyd i luften. For netop sådanne spånplader er ofte medvirkede til at give forhøjede koncentrationer af formaldehyd.

Sådan kan du selv måle

Formaldehyd-testere kan fås i forskellige udgaver, passive og elektroniske. Vores samarbejdspartner, RadonHuset.dk, tilbyder pt. en elektronisk udgave, der både kan købes og lejes.

Den elektroniske formaldehydmåler, der er baseret på en avanceret elektrokemisk sensor, er beregnet til indendørs brug i almindelige hjem. Måleren kan enkelt og hurtigt måle og vise formaldehyd-koncentrationer i området 0-3 mg/m3 med en opløsning på 0,01 mg/m3.

Køb eller lej elektronisk formaldehydmåler.

Call Now Button