Her kommer formaldehyd fra

Formaldehyd er mere almindeligt forekommende end de fleste forestiller sigFormaldehyd forekommer oftere end de fleste forestiller sig.

Afgasning af formaldehyd sker typisk fra det lim og lak, der anvendes til byggematerialer og møbler. Derfor er det primært fra byggematerialer som krydsfinér, maling, MF-plader, mineraluld, spånplader og syrehærdende lakker, der alle indeholder lim, at afgasning af formaldehyd finder sted.

Formaldehyd kan dog også dannes som en kemisk reaktion mellem bl.a. linolie og ilt. Også kemiske reaktioner i halogenlamper, laserprintere og opladere kan danne formaldehyd.

Visse naturprodukter, f.eks. træ, kan fraspalte formaldehyd, dog kun i yderst beskedne mængder. Til gengæld er rygning en væsentlig kilde til formaldehyd i hjemmet. Cigaretter indeholder nemlig formaldehyd og andre giftige stoffer.

Tidligere var det i høj grad spånplader, der kunne afgive store mængder formaldehyd. Det var især indholdet af lim i spånpladerne, der gav problemet. Siden 1981 har der dog været regler for, hvor meget formaldehyd byggematerialer må afgive, hvilket har reduceret problemet væsentligt.

Det bør retfærdigvis nævnes, at afgasningen af formaldehyd, og andre skadelige kemikalier, normalt er størst fra byggematerialer, der er produceret for nyligt. Derfor vil man ofte opleve, at der kan forekomme gener, hvis man flytter ind i nybyggeri. Eller efter ombygninger i hjemmet.

Call Now Button