Gener fra formaldehyd

Formaldehyd kan give gener som eksem, irriterede øjne og hovedpineI værste fald kan formaldehyd være dødelig. Mere almindeligt er dog gener som f.eks. irriterede øjne og hovedpine.

Allerede ved koncentrationer på 0,6 mg/m3 kan formaldehyd-dampe irritere øjne og slimhinder. Det kan give rindende øjne, svien i svælget, åndedrætsbesvær og hovedpine.

I store koncentrationer kan formaldehyd fremkalde allergi. Desuden er stoffet under mistanke for at kunne bidrage til lungekræft.

Desuden indikerer nyere forskning, at et generelt dårligt indeklima kan kædes sammen med udvikling af astma. Også eksem kan skyldes forekomst af formaldehyd i luften.

Indtages formaldehyd i større doser, f.eks. ved at drikke formalin (opløsning af formaldehyd), kan det medføre dødsfald. Det skyldes, at kroppen nedbryder formaldehydet til myresyre, som forsurer blodet.

At have en eller anden form for allergi eller astma kan desuden forværre problemet med formaldehyd. For meget tyder på, at man så kan blive påvirket af selv meget små koncentrationer af formaldehyd.

Call Now Button